Mucuna Bonen

Een belangrijk concept dat we wensen te introduceren is het zaaien van Mucuna bonen tussen de twee rijst oogsten in. Dit heeft vele voordelen:

  • Het levert een derde oogst op van Mucuna bonen.
  • Mucuna is een prima stikstofbinder
  • Wanneer je het loof oprolt (zoals te zien in onderstaande film), dan kan je het gebruiken als bodembedekker en groeit er minder onkruid tussen de rijst.
  • Daardoor is deze werkwijze ook minder arbeidsintensief (minder schoffelen) en is er geen nood aan onkruidverdelging.

 Onderstaande geeft een beeld hoe je het loof van de bonen kan oprollen, om nadien de rijst te zaaien:

2018 11 14 Saamaka lo kiest voor groene economie

Het meest opvallende tijdens de voorbije lio kuutu te Asindo’opo was ongetwijfeld de uitzonderlijk grote opkomst van deelnemers. Meer dan zevenduizend Saamaka reisden naar Asindo’opo om rechtstreeks, uit monde van hun gaama, de toekomstplannen voor Saamaka lio aan te horen. Meer dan vierhonderd gezagsdragers namen dagelijks deel aan de besprekingen. Dit resulteerde in een resolutie die de leidraad wordt voor de nieuwe ontwikkelingsrichting waar de Saamaka bevolking voor kiest.

Dat vertoont alle kenmerken van een groene economie met een hoge mate van zelfwerkzaamheid, transparantie en nieuwe taken voor het traditionele gezag.

Zoals aangekondigd werd de lio kuutu geopend met een oproep tot verzoening. Alle aanwezigen beaamden deze oproep. De Saamaka eisen dat de rust in hun gebied terugkeert. Plengoffers werden gebracht en het volk was tevreden. De deelnemers aan de lio kuutu spraken ook hun wens uit dat de gaama een rondreis maakt door het gebied om de verzoening tot een onmiskenbaar feit te maken. Voor de Saamaka bevolking, het traditioneel gezag en de gaama is de strijdbijl nu begraven. Een spons over het verleden, stelt gaama Albert Aboikoni. Het is nu tijd om vooruit te blikken.

Gaama Albert legde daarna aan de aanwezigen uit hoe verbeteringen in de landbouw en het toerisme het Boven-Suriname gebied tot op grotere hoogte kunnen tillen. De kerngedachten van dat plan zijn ecologisch verantwoord ondernemen, coöperatieve samenwerking en sociale rechtvaardigheid. In bijzijn van vicepresident Ashwin Adhin, de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, districtscommissaris Humphry Jeroe en andere hoogwaardigheidsbekleders, tekende gaama Albert de resolutie die ondertussen ook aan het staatshoofd, Desi Bouterse, werd overhandigd.

Enkele van de speerpunten daar uit zijn:
1. initiatieven te nemen voor de opbouw van een duurzame Saamaka economie met nadruk op landbouw (eigen voedselzekerheid en export), toerisme en bosbouw (geen export van rondhout) (december 2019);
2. initiatieven te nemen voor de totstandkoming van een Saamaka ontwikkelingsfonds, waarbij het beginkapitaal ingebracht wordt door de leden van het traditioneel gezag (mei 2019);
3. aanpassen van de bestuurlijke organisatie in de dorpsgemeenschappen en op stamniveau met het oog op de opbouw van de nieuwe Saamaka economie (juni 2019).

Deze gedachten werden geestdriftig door de aanwezigen onthaald en ondersteund. “Wij moeten ons bos beschermen,” klonk het meermaals tijdens de dialoogmomenten en vragenronden.

Met zevenduizend deelnemers die unaniem een resolutie ondersteunen, moet worden gesteld dat de Saamaka lio kuutu een mijlpaal is in de ontwikkeling van de stam. Het werkelijke werk begint nu, stelt de gaama. “Maar we zijn er klaar voor.”

Saamaka Informatiecentrum

 

2018 01 Verslag

Project rijsteelt kent uitbreiding: Oprichting van zes  Saamaka « farm field schools »

 

Het rijstproject in het Boven-Suriname gebied gaat nu zijn tweede fase in.

De testen van de voorbije jaren in het Landbouw Proefstation (LPS) te Djoemoe waren dusdanig naar tevredenheid dat de Granman besloot onze methode naar 6 verschillende dorpen te verspreiden.

In overleg met de Granman van de Samaaka, werden de volgende dorpen geselecteerd voor het project:

1. Santigron (SG)

2. Saloebanga (SB)

3. Grantatai (GT)

4. Toemaripa (TM)

5. Godo (GO)

6. Djoemoe (ALPS)

Met uitzondering van Santigron, dat, ter hoogte van Lelydorp aan de Saramacca rivier ligt, zijn alle geselecteerde dorpen langs de bovenloop van de Surinamerivier.  (zie kaart)

In November 2017 werd een 3-daagse workshop georganiseerd voor vertegenwoordigers van Toemaripa, Grantatai en Gujaba. Deze groep van sleutelpersonen bezocht eerst de nieuwe locatie van het Landbouw Proefstation te Djoemoe.  Omdat de rijst echter al in augustus was geoogst, konden ze die alleen zien op de PPT.  (LPS – LPS 01)  De kracht en grootte van de nog aanwezige bananen – na de grote droge tijd zijn die meestal weggekwijnd – evenals de nog aanwezige productie van gember en de kwaliteit van de bodem op het LPS maakten sterke indruk.

Later kreeg dit team een PPT-introductie over het project, richtlijnen van hoe een geschikt stuk grond te selecteren, en hoe dit voor te bereiden. Afspraken en overeenkomsten werden gemaakt.

Wat doen we dan precies?

De lay-out van de demonstratie plot is dezelfde in elk dorp.

In stroken van 10 meter breed wordt afwisselend mucuna (stikstofbinder) en rijst geplant. De rijst/mucuna strips zijn verdeeld door zogenaamde plantheuvels met een breedte van 2 meter. Deze plantheuvels zijn gemaakt met de biomassa die uit de strips van rijst/mucuna is verwijderd. Ze volgen de hoogtelijnen van het landschap en hebben als een primaire functie erosie tegen te gaan.

Op deze plantheuvels wordt banaan, maniok, knolgewassen, maïs en andere nuttige gewassen die ze normaal gesproken tussen de rijst planten, aangebracht. De verhouding tussen rijst en andere gewassen is ongeveer hetzelfde als in een traditioneel veld.

Dat de gewassen nu beter gegroepeerd staan, maakt de oogst en het werk lichter.

 

Uitgezonderd  Santigron en Djoemoe zijn al de Saamaka Landbouwscholen gevestigd op gemeenschapsgrond.

De nieuwe methode wordt van daaruit aan de dorpsbewoners getoond.  Zo ontstaat een Farm-Field-School. Wij zouden zeggen: een landbouwschool.

Vermits de landbouwscholen communautair bezit zijn, worden zij door toekomstige training ook geholpen om te evolueren naar actief lidmaatschap van de Saamaka samenwerking (Saamaka Wosu).

Deze samenwerking heeft tot doel de creatie van duurzame waardeketens voor de landbouwproducten te vergemakkelijken.

 

Het perceel is in Santigron eigendom van een bewoner, de heer Jackson, die wil produceren voor de markt.  Later zal dit veld ook mogen worden gebruikt als demonstatieplot voor omwonenden.

Djoemoe is sinds 2014 het Saamaka Landbouw Proef Station (LPS). Op deze locatie, een verlaten en uitgeput stuk grond van ½ ha, zijn proeven uitgevoerd voor het meten van de resultaten van de goede praktijken-methode die nu wordt uitgebreid naar de andere 5 landbouwscholen.

 

Saamaka Farm Field Schools in beeld

Volgende foto’s geven een beeld van hoe de nieuwe demonstratieplots worden  aangelegd.

Santigron :

SG 01 : verlaten veld overdekt met taaie grassen

SG 02  : het veld na voorbereiding met grondfrees

SG 03  : het uitmeten van de plantheuvels

SG 04  : handmatig inzaaien van de mucuna stikstofbinder

SG 05-07  : week 3 en 6  : de stikstofbinder neemt over

 

Toemaripa :

TM 01 : aanleg van de plantheuvels

TM 02 : een meetstok gemaakt van de nerf van een palmblad wordt gebruikt om de juiste plantafstand te kunnen aanhouden.

TM 03 : het planten van de mucuna

 

Grantatai :

GT 01 : instructies voor gebruik van de grondfrees aan een lokale landbouwer

GT 02 : training in gebruik van het  equipement

GT 03 : de eerste rice/mucuna strip is bijna klaar.  Vergelijk met de strip links.  Plantheuvel in het midden

 

Djoemoe :

LPS 01 : week 4 van de nieuwe rijsteelt  in LPS te  Djoemoe.  Rijst was breedwerpig ingezaaid in op voormalige mucuna strips.  Merk de stevigheid van de bananen op de plantheuvels op.

 

2017 07 Verslag

Na teleurstellende resultaten in 2014, gaan we dit jaar het anders aanpakken. Jef en Natascha gaan nu zelf de eerste reeks van trainingen geven in Dangogo. Elke reeks bestaat uit minimum 4 dagen, niet enkel theorie maar ook veel praktijk.

Hieronder al het resultaat van 2 dagen op het veld: 

En ook in volle actie:

  • 1
  • 2

Alle hulp is welkom: ING Bank - BE90 6528 3639 6932 - Website design by Dirk Cassiers