2016 11 Verslag

h2>Evaluatie van de demoplot te Djumu

In week 36 hebben we eindelijk resultaat en kunnen we de eerste test evalueren.

Ter herinnering: de demonstratieplot, een verlaten, uitgeputte kostgrond,  is in totaal 1/4 ha groot. Deze is verdeeld in 4 stroken van 10m breedte en 50 m lang, gescheiden door plantheuvels van 2-3 m breed. Daarvan werd 1 strook met rijst ingezaaid. De drie andere stroken werden beplant met Mucuna. 

Tegen alle verwachting in leverde de uitgeputte bodem van deze demonstratieplot toch nog rijst. Dit is vooral te wijten aan de bodembewerking met de grondfrees waardoor de nog aanwezige nutriënten toch nog beschikbaar werden.

De oogst was echter matig omdat om ongekende reden, we vermoeden de ongewone hitte van het voorjaar, toch een deel van de rijst verbrand was.  Ook de inzaai met de padi-seeder werd niet echt begrepen door de vrouwen die, in plaats van mooi rij naast rij in te zaaien, er lachend kriskras mee over het veld liepen.  Spelen is natuurlijk ook deel van het leven…

In totaal werden toch nog een 10 tal bussels geoogst. Gezien de hoeveelheid die oogstbaar was, is dit vergelijkbaar met een kostgrond die matig levert. Conclusie : niet slecht voor een uitgeputte bodem. Een groot succes evenwel zijn de Mucuna bonen.  Deze groeien welig en hebben inderdaad het dikke biomassa tapijt ontwikkeld, rijk aan stikstof waar op gemikt werd.

De oogst van de bonen is fabelachtig te noemen.  Met nog enkele weken te gaan, waarschijnlijk tot medio november, zijn er nu al meer dan 100 kg bonen geoogst.

Dit met een oorspronkelijke inzaai van 6 kg. Meerdere vrouwen hebben op hun eigen kostgrond ook aan zaadvermeerdering gedaan zodat we bij de volgende inzaai vermoedelijk over enkele honderden kilos aan zaaigoed kunnen beschikken.  Het onderdrukken van onkruid is ook duidelijk.  Er zijn geen andere gewassen meer opgeschoten door de Mucuna. 

Dus de inzaai van de rijst, komend december, zal volgens plan op een schone onkruidvrije bodem kunnen plaatsvinden. 

Nog meer enthousiasme ontstond echter door de aankomst van de mini-oogstmachines. Hoewel veel van de rijst al handmatig was geoogst, werd er toch gedorst met de machine. Dit mag gerust het grootste succes van de hele demonstratiefase worden genoemd.

Het dorsen gebeurt traditioneel met een houten stamper van bijna 10 kg in een zogenaamde mata (houten kuip van boomstam gemaakt) en neemt dan ook heel wat tijd in beslag.  Voor enkele bussels is men vaak een halve dag bezig.  De vrouwen konden ervaren hoe dit zware werk nu in enkele minuten door de machine werd gedaan en de rijstkorrels netjes in een zak terechtkwamen.  Ze waren uitbundig!

Tot medio december werken we nu op het veld met als doel de voorbereiding voor de regens van de kleine regentijd.   De demonstratieplot op Djumu zal worden uitgebreid tot 1 ha.  Dus 4x de huidige oppervlakte.  Half december volgt dan de inzaai van rijst dit keer.

In enkele nabijgelegen dorpen beginnen we met kleine plots van 1/4 ha.  De methode krijgt stilaan bekendheid over de hele rivier.  Het woord wordt verspreid…

Dank zij de steun van de vele vrienden in België en Nederland is dit mogelijk geworden.

Van harte dank.

 Jef Crab & Natascha Neus

 

Alle hulp is welkom: ING Bank - BE90 6528 3639 6932 - Website design by Dirk Cassiers